Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Y Khoa Vinh

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Y Khoa Vinh

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YKV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) B00 25.25
2 52720103 Y học dự phòng (Bác sĩ YHDP) B00 18.5
3 52720301 Y tế công cộng ( Đại học YTCC) B00 15.5
4 52720332 Xét nghiệm y học (Đại học xét nghiệm 4 năm) B00 19.5
5 52720501 Điều dưỡng ( Đại học điều dưỡng) B00 18
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu