Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Học Y Tế Công Cộng

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Học Y Tế Công Cộng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: YTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720301 Y tế công cộng A00; B00; D01 20.25 Tiêu chí phụ 1-Môn Toán: 6.6; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=3
2 52720399 Xét nghiệm Y học dự phòng* A00; B00; D08 22.75 Tiêu chí phụ 1-Môn Toán: 7.2; Tiêu chí phụ 2: TTNV<=1
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu