Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Đại Hoc Y-Dược

Điểm chuẩn chính thức Trường Đại Hoc Y-Dược

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DTY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720401 Dược học A00 25.25
2 52720101 Y đa khoa B00 27
3 52720601 Răng - Hàm - Mặt B00 26.75
4 52720103 Y học dự phòng B00 22.75
5 52720501 Điều dưỡng B00 23.5
6 52720332 Xét nghiệm y học B00 23.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu