Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ cao đẳng

Điểm chuẩn chính thức Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ cao đẳng

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: ZCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 15.5
2 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 15.5
3 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 15.5
4 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; A01; C00 15.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu