Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ đại học (Cơ sở phía Bắc)

Điểm chuẩn chính thức Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ đại học (Cơ sở phía Bắc)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: SNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Bắc A00 23.5
2 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Nam A00 22
3 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Bắc A01 23.5
4 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Nam A01 22
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu