Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Sĩ Quan Đặc Công

Điểm chuẩn chính thức Trường Sĩ Quan Đặc Công

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc A00 23.25
2 52860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam A00 21.75
3 52860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Bắc A01 23.25
4 52860207 Chỉ huy tham mưu Đặc công phía Nam A01 21.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu