Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường sĩ quan Lục Quân I - Cơ sở phía Bắc

Điểm chuẩn chính thức Trường sĩ quan Lục Quân I - Cơ sở phía Bắc

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: LAH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860210 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 25.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu