Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Sĩ Quan Lục Quân II - Cơ sở phía Bắc

Điểm chuẩn chính thức Trường Sĩ Quan Lục Quân II - Cơ sở phía Bắc

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: LBH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860210 A00 23.5
2 52860210 Thí sinh Nam Quân khu 5 A00 24
3 52860210 Thí sinh Nam Quân khu 7 A00 23.25
4 52860210 Thí sinh Nam Quân khu 9 A00 23.75
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu