Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Cơ sở phía Bắc

Điểm chuẩn chính thức Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Cơ sở phía Bắc

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: PBH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860204 Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Bắc A00 24.25
2 52860204 Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Nam A00 20.25
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu