Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp

Điểm chuẩn chính thức Trường Sĩ Quan Tăng Thiết Giáp

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TGH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860205 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp phía Bắc A00 24.5
2 52860205 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp phía Nam A00 17.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu