Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Trường sĩ quan Thông Tin - Hệ đại học ( Cơ sở phía bắc)

Điểm chuẩn chính thức Trường sĩ quan Thông Tin - Hệ đại học ( Cơ sở phía bắc)

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: TTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A00 24.5
2 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A00 23.5
3 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 24.5
4 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 23.5
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu