Kết quả Điểm Chuẩn năm 2017

Trường: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Điểm chuẩn chính thức Viện Đại Học Mở Hà Nội

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 52210402 Thiết kế công nghiệp( Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa) 20.5 Hình họa: 7.5. TTNV=1
2 52340301 Kế toán 21 Toán: 7.6. TTNV=5
3 52340101 Quàn trị kinh doanh 21.25 Toán/Tiếng Anh:6. TTNV=2
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng 20 Toán: 6.2. TTNV=4
5 52380101 Luật 19.75 Toán: 6.8. TTNV=7
6 52380107 Luật kinh tế 20.5 Toán: 7.8. TTNV=3
7 52380108 Luật quốc tế 19.25 Toán: 7.8. TTNV=3
8 52420201 Công nghệ sinh học 15.5 Hóa: 5.5. TTNV=3
9 52480201 Công nghệ thông tin 20.5 Toán: 7. TTNV=2
10 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 20.25 Lý: 4.5. TTNV=2
11 52580102 Kiến trúc 21.75 Vẽ MT/Hình họa: 5.5. TTNV=1
12 52220201 Ngôn ngữ Anh 29.33 Tiếng Anh: 7.6. TTNV=2
13 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 28.75 Tiếng Anh/ Tiếng Trung: 7.4. TTNV=6
Tra cứu điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ
Chọn trường:
  • Tìm kiếm theo:
  • Sắp Xếp theo:
Lên đầu